Fotoportaal

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 • Bij het maken van een afspraak voor een fotoshoot en bij het afnemen van foto’s gaat u akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat per e-mail en voorafgaand aan de fotoshoot kenbaar maken.

2. Fotoshoots

 • Bij het reserveren van een datum voor een fotoshoot wordt een aanbetaling van 20% van de kosten van betreffende fotoshoot gevraagd. Op het moment dat de aanbetaling op rekening van de fotograaf staat is de datum definitief.
 • Een afspraak kan tot 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Indien hier niet aan wordt voldaan, vervalt het recht op restitutie van de aanbetaling (weersomstandigheden uitgesloten)
 • Het boeken van een fotoshoot wordt bevestigd via e-mail zodat duidelijk is welke afspraken er gemaakt zijn.
 • Het verschuldigde resterende bedrag van de fotoshoot dient u na de fotoshoot over te maken. U ontvangt na de fotoshoot een factuur van de fotograaf.
  Reis en eventuele parkeer en locatie kosten zijn niet in de prijs van de fotoshoot inbegrepen en worden apart aan de klant doorberekend en op deze factuur vermeld.
 • Zodra de betaling op rekening van de fotograaf staat worden de foto’s op USB stick toegezonden aan de klant (uiterlijk binnen drie weken na de fotoshoot).
 • Uit iedere fotoshoot wordt een selectie in de foto’s gemaakt. De foto’s moeten technisch gezien in orde zijn, de fotograaf zal een selectie maken van de naar zijn inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de foto’s. U kunt geen beroep doen op foto’s die verwijderd zijn en die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen. Indien er afspraken gemaakt zijn waarbij de term alle foto’s ter sprake komt, dan betreft het hier de foto’s waarmee de fotograaf instemt. De naam van de fotograaf is altijd verbonden met zijn werk, daarom is het belangrijk dat er geen foto’s worden getoond waar de fotograaf niet tevreden mee is.
 • Bij slecht weer (regen) kan de fotoshoot op een buitenlocatie verplaatst worden naar een andere dag of een later tijdstip.
 • Ceciel Rip Fotografie is niet aansprakelijk. Fotoshoots met dieren en of kinderen zijn op eigen risico en de eigenaar blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het gedrag en acties (en de gevolgen daarvan) van het dier of het kind. Indien daardoor schade ontstaat zal deze op de klant worden verhaald.
 • Indien de fotoshoot voortijdig moet worden afgebroken (anders dan weersomstandigheden) zullen de gemaakte kosten tot dan toe in rekening gebracht worden.

3. Leveringen (na)bestellingen van foto’s

 • Uw bestelling is na betaling definitief, de foto’s worden speciaal voor u geproduceerd en kunnen daarom niet geannuleerd worden. De door u bestelde foto’s zijn voor persoonlijk gebruik en mogen niet zonder toestemming gepubliceerd worden of ingezonden worden voor fotowedstrijden.
 • Het verzenden van foto’s en andere (foto)producten waarbij geen verzekering is afgesloten is altijd op eigen risico.
  Ceciel Rip Fotografie biedt de mogelijkheid om tegen meerprijs de foto’s aangetekend te versturen. Bij beschadiging of het verliezen van foto’s of (foto)producten die aangetekend zijn verstuurd, wordt dit voor de klant opgelost.
 • De digitale foto’s worden op hoge resolutie geleverd op USB stick

4. Auteursrecht

 • Op alle foto’s gemaakt door Ceciel Rip fotografie rusten auteursrechten.
 • Alle foto’s, teksten en ander beeldmateriaal zijn en blijven eigendom van Ceciel Rip Fotografie en mogen op geen enkele manier gekopieerd of vermenigvuldigd worden. Foto’s zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik.
 • Voor commercieel gebruik of publicatie van foto’s kunt u contact opnemen met de fotograaf. Indien de fotograaf akkoord gaat met het gebruik van de foto’s voor commercieel gebruik of publicatie, dient altijd haar volledige naam en website bij elke foto vermeld te worden en een gratis exemplaar van het blad, folder etc. toegezonden te worden.
 • Door Ceciel Rip Fotografie opdracht te geven voor een fotoshoot, geeft u haar automatisch het recht om de foto’s voor reclame doeleinden van Ceciel Rip Fotografie te gebruiken. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Eventueel bezwaar dient vooraf aan de fotoshoot aan de fotograaf doorgegeven te worden.
 • Fotograaf behoudt zich het recht voor om bepaalde opdrachten te weigeren.

5. Klachten, rechten en aansprakelijkheid

 • Klachten betreffende het geleverde werk (fotoshoots en nabestellingen) dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk (e-mail) aan de fotograaf te worden gemeld. De fotograaf zal de klacht dan in behandeling nemen en beoordelen. Indien uw klacht gegrond is, heeft de fotograaf de plicht binnen redelijke termijn de klacht op te lossen.
 • Deelname aan een fotoshoot is volledig voor uw eigen risico. U bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf, uw dier en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw dier, uw eigendommen en aan anderen en diens eigendommen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
 • Ceciel Rip Fotografie is niet aansprakelijk. Fotoshoots met dieren en of kinderen zijn op eigen risico en de eigenaar blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het gedrag en acties (en de gevolgen daarvan) van het dier of het kind. Indien daardoor schade ontstaat zal deze op de klant worden verhaald.